Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie CUW Tychy

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy - jednostce utworzonej w celu scentralizowania obsługi instytucji kultury oraz jednostek budżetowych naszego Miasta w zakresie finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym oraz kompleksowej obsługi informatycznej.

 

CUW Tychy w ramach wspólnej obsługi świadczy jednostkom obsługiwanym usługi w zakresie:

  1. obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej,
  2. obsługi teleinformatycznej,
  3. usługi rozwojowo-doradcze,
  4. usługi operatorskie,
  5. usługi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Od 1 stycznia 2018 roku CUW Tychy prowadzi w imieniu Gminy Miasta Tychy działania, o której mowa w uchwale nr XV/327/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie świadczenia przez Gminę Tychy działalności w zakresie telekomunikacji związane z udostępnianiem w miejscach publicznych (parki, skwery, place miejskie) oraz budynkach użyteczności publicznej (basen, lodowisko, siedziba UM Tychy) bezpłatnego dostępu do internetu.

Aktualnie celem działania CUW Tychy jest obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych obejmująca w sposób całościowy m.in. prowadzenie sprawozdawczości i rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej, organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej i kasowej jednostek obsługiwanych, sporządzanie sprawozdań budżetowych, rzeczowo-finansowych i statystycznych oraz sprawozdań z operacji finansowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Zgodnie z podjętą w czerwcu bieżącego roku uchwałą Rady Miasta Tychy od 1 stycznia 2018 roku CUW Tychy znacznie poszerza zakres usług świadczonych względem jednostek obsługiwanych, jako główne cele swojego działania przyjmując:

  • realizowanie polityki Gminy Miasta Tychy w obszarze informatyki i telekomunikacji, dbanie o zintegrowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Gminy Miasta Tychy,
  • świadczenie usług z zakresu teleinformatyki, obsługi finansowo-księgowej oraz wspieranie rozwoju i dostępu do technologii teleinformatycznych,
  • wdrażanie w jednostkach obsługiwanych standardów z zakresu teleinformatyki oraz optymalizacja procesów finansowo-księgowych,
  • pozyskiwanie odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych) do realizacji wyżej wskazanych celów.