Usługi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do szczegółowych obowiązków powierzonych do wykonania CUW Tychy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych świadczonych przez Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. informowanie Dyrektora JO oraz jego pracowników o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. monitorowanie przestrzegania przez pracowników JO przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych polityk przetwarzania danych obowiązujących w JO;
 3. przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowywanie sprawozdań i zaleceń dla Dyrektora JO;
 4. doradzanie w procesie aktualizacji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych (w tym umów powierzenia danych) obowiązujących w JO;
 5. prowadzenie działań zwiększających świadomość oraz organizowanie szkoleń dla pracowników JO uczestniczących w operacjach przetwarzania danych;
 6. przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie Dyrektorowi JO wniosków i zaleceń;
 7. wnioskowanie do Dyrektora JO o wdrożenie zabezpieczeń adekwatnych do stwierdzonych zagrożeń i ryzyka;
 8. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane przetwarzają JO, w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądanie i udzielanie im odpowiedzi;
 9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. weryfikacja prowadzonej przez JO ewidencji udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 11. wsparcie przy wyjaśnianiu i dokumentowaniu przypadków naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych.