Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Sprawozdania z działalności oraz wykonania planu finansowego

Sprawozdania roczne z działalności Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz wykonania planu finansowego jednostki złożone Prezydentowi Miasta Tychy: