CUW Tychy

Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy informuje o planowanych na 2021 rok zamówieniach publicznych, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 130 000 złotych netto.