Obsługa teleinformatyczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W zakresie świadczenia obsługi teleinformatycznej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za:

 1. zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 2. administrowanie systemami i infrastrukturą teleinformatyczną;
 3. zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów i infrastruktury teleinformatycznej;
 4. zapewnienie wsparcia technicznego dla końcowych użytkowników;
 5. prowadzenia nadzoru nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez jednostki obsługiwane;
 6. współpracy z jednostkami obsługiwanymi przy wdrażaniu i aktualizowaniu procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury teleinformatycznej;
 7. projektowanie i rozbudowę usług teleinformatycznych;
 8. współpracy z jednostkami obsługiwanymi przy:
  • wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
  • zamawianiu urządzeń,
  • uruchamianiu usług teleinformatycznych.