2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2019-08-20 - Główny specjalista ds. finansowo-księgowych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 19 września 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

20 sierpnia 2019


2019-08-22 Konsultant ds. systemów teleinformatycznych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Konsultant ds. systemów teleinformatycznych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 23 września 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany Pan Krzysztof Witański zam. Tychy.

22 sierpnia 2019


2019-07-23 - Referent / specjalista ds. procesów płatności i rozliczeń - Ogłoszenie o naborze

W związku z nieobecnością pracownika Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Referent / specjalista ds. procesów płatności i rozliczeń (umowa na czas określony) w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

23 lipca 2019


2019-06-26 Konsultant ds. systemów teleinformatycznych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Konsultant ds. systemów teleinformatycznych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

1 lipca 2019


2019-07-01 - Główny specjalista ds. finansowo-księgowych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Głównego specjalisty do spraw finansowo-księgowych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

1 lipca 2019


Główny Specjalista do spraw finansowo-księgowych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty do spraw finansowo-księgowych pozostaje nierozstrzygnięty. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

1 lipca 2019