2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2019-06-26 Konsultant ds. systemów teleinformatycznych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Konsultant ds. systemów teleinformatycznych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

1 lipca 2019


2019-07-01 - Główny specjalista ds. finansowo-księgowych - Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 25 lipca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Głównego specjalisty do spraw finansowo-księgowych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

1 lipca 2019


Główny Specjalista do spraw finansowo-księgowych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Główny specjalista ds. finansowo-księgowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty do spraw finansowo-księgowych pozostaje nierozstrzygnięty. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

1 lipca 2019


2019-05-13 Ogłoszenie o naborze: Konsultant ds. systemów teleinformatycznych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Konsultant ds. systemów teleinformatycznych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko konsultanta ds. systemów teleinformatycznych zostało zakończone na pierwszym etapie, gdyż złożona oferta nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W związku z powyższym nabór na wolne stanowisko konsultanta ds. systemów teleinformatycznych pozostaje nierozstrzygnięty.

13 maja 2019


2019-02-12 Ogłoszenie o naborze: Konsultant ds. systemów teleinformatycznych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Konsultant ds. systemów teleinformatycznych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych, nie zostało rozstrzygnięte. Kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów, aby zostać zatrudnionym na ww. stanowisku.

12 lutego 2019


2019-03-05 Ogłoszenie o naborze: Referent / specjalista ds. procesów płatności i rozliczeń

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze pn. Referent / specjalista ds. procesów płatności i rozliczeń  w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 326 w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Barbara Mach zam. Tychy.

5 marca 2019