Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie CUW Tychy

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy!

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy - jednostce utworzonej w celu scentralizowania obsługi instytucji kultury oraz jednostek budżetowych naszego Miasta.

 

Do zadań CUW Tychy w ramach wspólnej obsługi, należy obsługa w zakresie:

 1. finansowo-księgowym,
 2. kadrowo-płacowym,
 3. prawnym,
 4. teleinformatycznym,
 5. rozwojowo-doradczym,
 6. sieciowym,
 7. ochrony danych osobowych,
 8. bezpieczeństwa informacji.

Celem działania CUW Tychy w momencie powstania jednostki była obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych obejmująca w sposób całościowy m.in. prowadzenie sprawozdawczości i rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także prowadzeniem spraw zakresu kadr i płac. Zgodnie z podjętym w latach 2018- 2021 uchwałami Rady Miasta Tychy  CUW Tychy poszerzył  zakres usług świadczonych względem jednostek obsługiwanych, jako główne cele swojego działania przyjmując:

 • realizowanie polityki Gminy Miasta Tychy w obszarach objętych obsługą wspólną;
 • dążenie do zintegrowania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych Gminy Miasta Tychy;
 • świadczenie obsługi z zakresu teleinformatyki, obsługi finansowo- księgowej, obsługi kadrowo-płacowej i prawnej oraz wspieranie rozwoju i i dostępu do technologii teleinformatycznych;
 • wdrażanie w jednostkach obsługiwanych standardów z zakresu teleinformatyki oraz optymalizacja procesów finansowo- księgowych i kadrowo-płacowych;
 • dążenie do standaryzacji zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych ;
 • pozyskiwanie dla realizacji wyżej wskazanych celów odpowiednich zasobów (ludzkich, finansowych, sprzętowych, programowych).