2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawowanie nadzoru i serwisu technicznego nad urządzeniami i oprogramowaniem składającymi się na system zarządzania usługami telefonii stacjonarnej w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz w wybranych jednostkach Gminy Miasta Tychy

Świadczenie usług w zakresie sprzątania powierzchni biurowych i sanitarnych dla Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w 2022 r.

Świadczenie usług serwisu i nadzoru technicznego w zakresie infrastruktury sprzętowej odpowiedzialnej za dostęp do Internetu oraz realizację usług z wykorzystaniem sieci Internet w 2022 r.

Obsługa prawna Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz jednostek obsługiwanych

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w wybranych jednostkach Gminy Miasta Tychy w roku 2022

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku