Obsługa kadrowo - płacowa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W zakresie świadczenia obsługi kadrowo - płacowej w jednostkach obsługiwanych CUW Tychy jest odpowiedzialne za:

 

 • prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych,
 • ewidencjonowanie danych o wynagrodzeniach,
 • sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
 • potrącanie zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczania z Urzędem Skarbowym, a także sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych oraz dokonywanie ich rocznego rozliczenia,
 • prowadzenie rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dokumentacją,
 • obliczanie zasiłków i świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych pracowników obsługiwanych jednostek oraz do innych celów na wniosek pracownika,
 • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego i bezosobowego funduszu płac jednostek obsługiwanych,
 • prowadzenie obsługi administracyjnej pozostałych procesów kadrowych jednostek obsługiwanych;
 • prowadzenie obsługi płacowej funduszu świadczeń socjalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jednostek obsługiwanych.