Kim jesteśmy?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy zwane dalej „CUW Tychy”, jest jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) dla wskazanych w uchwałach Rady Miasta Tychy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Tychy zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla innych podmiotów wskazanych w art. 10a pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, z którymi CUW Tychy zawarło porozumienia, o których mowa w art. 10b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Aktualnie CUW Tychy obsługuje następujące jednostki i instytucje:

 • AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy ul. Piłsudskiego 16
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Wrzos" ul. Batorego 57 
 • Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 16
 • Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26
 • Muzeum Miejskie pl. Wolności 1
 • Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wraz z Placówkami  Opiekuńczo-Wychowawczymi nr 1 i nr 2)
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Budowlanych 59
 • Teatr Mały ul. ks. kard. Hlonda 1
 • Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"  ul. Promnicka 53 Kobiór
 • Tyski Zakład Usług Komunalnych ul. Budowlanych 67
 • Urząd Miasta Tychy al. Niepodległości 49
 • Żłobek Miejski ul. Fitelberga 4