2020-04-17 Referent ds. procesów kadrowych - ogłoszenie o naborze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 kwietnia 2020

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pn. Referent  ds. procesów kadrowych w wymiarze 1 etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 315 w terminie do dnia 15 maja  2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.