2020-09-24 Ogłoszenie o naborze - administrator systemów komputerowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2020

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Administrator systemów komputerowych  w wymiarze - 1 etat

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy w pok. 315 w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć wypełnione oświadczenie.

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentach do pobrania.

 

Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko administratora systemów komputerowych zakończono bez rozstrzygnięcia, ponieważ nie wpłynęła
żadna oferta.